Πλήρης Στοιχεία Λογιστικού Γραφείου

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ +30 6944 513 070
Υπερωρία

Υπερωρία

ΥΠΕΡΩΡΙΑ τι είναι

Είναι η απασχόληση του εργαζομένου που υπερβαίνει τα χρονικά όρια του νόμιμου ωραρίου εβδομαδιαίας και ημερήσιας εργασίας.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

6ήμερη απασχόληση: Υπερωρία θεωρείτε η απασχόληση πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως ή 8 ωρών ημηρεσίως.

5θήμερη απασχόληση: Υπερωρία θεωρείτε η απασχόληση πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίως ή 9 ωρών ημηρεσίως.

ΑΜΟΙΒΗ

Νόμιμη Υπερωρία: Θεωρείτε αυτή που δηλώνεται με το βιβλίο υπερωριών στην ΕΡΓΑΝΗ.

    • Εφόσον δεν υπερβαίνει τις 150 ώρες ετησίως αμοίβεται με 40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
    • Εφόσον υπερβαίνει τις 150 ώρες ετησίως αμοίβεται με 60% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Παράνομη Υπερωρία (αδήλωτη): θεωρείτε αυτή που ΔΕΝ δηλώνεται με το βιβλίο υπερωριών στην ΕΡΓΑΝΗ.

    • Σε κάθε περίπτωση αμοίβεται με 120% προσάυξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

 

 

Το Λογιστικό Γραφείο "logistis" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες για λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βιοτεχνιών, μισθοδοσίας και διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη | logistis

Βασιλέως Ηρακλείου 23, 1ος Όροφος, 54624, Θεσσαλονίκη

+30 2310 239 061

+30 6944 513 070

info@ilogistis.gr

www.logistis-adr.gr