ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ Β. Ηρακλείου 23, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ +30 2310 239 061
Μισθοδοσία
Αρχική / Υπηρεσίες / Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Μισθοδοσία Επισιτιστικών Καταστημάτων, Μισθοδοσία

Στο λογιστικό γραφείο "logistis" στη Θεσσαλονίκη παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Ένα σημαντικό έξοδο μιας επιχείρησης, που καλείται ο επιχειρηματίας να διαχειριστεί σωστά και ορθολογικά προς όφελος δικό του αλλά και της διατήρησης ενός ισορροπημένου και υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος σε συνδυασμό και με την σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, είναι το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας. Εδώ ερχόμαστε εγώ και η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μου για να συμβουλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το έξοδο για να βρεθεί η χρυσή τομή ωφέλειας κόστους.

Εργαλείο κυκλιόμενου ωραρίου εργαζομένων

Το παρόν εργαλείο, το οποίο κατασκεύασε ο ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ Παναγιώτης, ιδιοκτήτης του Λογιστικού Γραφείου (ανοίξτε παρακαλώ το pdf) για τους πελάτες του, αποσκοπεί στο να βοηθήσει την επιχείρηση να δημιουργεί κυλιόμενα ωράρια εύκολα, χωρίς επιπλέον λογιστικό κόστος και έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Επιλέγοντας τον μήνα δημιουργείται το αντίστοιχο ημερολόγιο
 • Καταχωρούνται μία φορά οι ενεργοί εργαζόμενοι από μας, για τους οποίους επιθυμείτε να εφαρμόσετε κυλιόμενο ωράριο καθώς και οι εβδομαδιαίες συνολικές ώρες του κάθε εργαζόμενου.
 • Γίνεται κοινή χρήση του αρχείου οπότε ότι ωράριο καταχωρεί ο επιχειρηματίας ή ο υπεύθυνός του, φαίνεται απευθείας και σε εμάς.
 • Ο επιχειρηματίας καταχωρεί το εβδομαδιαίο ή 15θήμερο ή μηνιαίο (εφόσον το γνωρίζει από πριν) ωράριο για κάθε εργαζόμενο
 • Το εργαλείο εμφανίζει άμεσα και χωρίς καμία άλλη ενέργεια τα διαλείμματα τα οποία πρέπει να φαίνονται στον πίνακα ωραρίου που θα υποβληθεί.
 • Ελέγχετε από το εργαλείο, εάν το ωράριο που έχει καταχωρηθεί ανά εβδομάδα συμφωνεί με τις συνολικές εβδομαδιαίες ώρες και ειδοποιεί σε περίπτωση λάθους.
 • Υπολογίζει μηνιαία σε ποσά Κυριακές, Νυχτερινά. Κυριακές-Νυχτερινά
 • Συλλέγοντας αυτά τα δεδομένα και υποβάλλετε το αρχείο στο ΕΡΓΑΝΗ

 

Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες εύρεσης από τις υπηρεσίες ΣΕΠΕ ΕΦΚΑ κλπ να βρεθούν εργαζόμενοι εκτός ωραρίου.

 

Εξειδικευμένη διαχείριση μισθοδοσίας επισιτιστικών καταστημάτων

 • προτείνουμε λύσεις εφικτές για την μείωση του κόστους μισθοδοσίας
 • νομικές και εργατικές συμβουλές σε περίπτωση ελέγχου από ΣΕΠΕ ΙΚΑ
 • άμεση πρόσληψη, απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση 
 • αλλαγή ωραρίου και μισθού ακόμη και στο μέσο του μήνα εφαρμόζοντας δύσκολα ωράρια π.χ. Δευτέρα 13:40–19:50 
 • με επιπλέον κόστος, υποστήριξη από το λογιστικό γραφείο έως και τις 1:00 το πρωί
 • υποστηρίζουμε αρχείο μισθοδοσίας για μαζική πληρωμή μισθοδοσίας μέσω τραπέζης

Μισθοδοσία που την κάνουμε εύκολα εφαρμόσιμη λόγω εμπειρίας

 • υποστήριξη και των πιο δύσκολων περιπτώσεων
 • άμεση πρόσληψη, απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση, σύμβαση μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής
 • υπολογισμός υπερωριών, υπερεργασιών, νυχτερινών, αργιών
 • καταγραφή των ημερών ληφθείσας άδειας και ασθένειας όσες φορές κι εάν χρειαστεί

Διαρκής ενημέρωση με sms email εργατικών και εργασιακών θεμάτων

 • αποστολή μηνιαίων αποδείξεων μισθοδοσίας προσωπικού για υπογραφή και αρχειοθέτηση
 • αποστολή βιβλίου αδειών
 • ενημέρωση για την ορθή εφαρμογή του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας
 • έγκαιρη ενημέρωση υποχρεώσεων πληρωμής ενσήμων - οφειλών κλπ
 • άμεση ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής εργατικής νομοθεσίας, για την εφαρμογή της

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εργατικό Ατύχημα

Τι νοείται εργατικό ατύχημα;

Τι νοείται εργατικό ατύχημα;

Ως εργατικό ατύχημα από βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, σε εργαζόμενο μιας επιχείρησης, νοείται κάθε απότομο γεγονός, βίαιο γεγονός, εφόσον αυτό του προκάλεσε ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 3 ημέρες ή και απώλεια ζωής ακόμα. Βίαιο γεγονός σημαίνει να υπάρχει έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική κατάσταση του εργαζομένου.

Ποιες περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις;

Ποιες περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις;

α) Κατά την εκτέλεση της εργασίας:

Εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια αυτής (τραυματισμός του εργαζομένου από μηχάνημα, πτώση κατά την εκτέλεση της εργασίας κλπ).

β) Με αφορμή την εργασία:

Εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργασία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα μιας ώρας αντίστοιχα.

γ) Από επαγγελματική ασθένεια:

Εργατικά ατυχήματα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια. Επαγγελματικές ασθένειες είναι αυτές που οφείλονται στις επιδράσεις των συνθηκών εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ. Ευρύτερα, όμως, και κάθε επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας που συνέβη λόγω εξακολούθησης της αυτής εργασίας αποτελεί επίσης εργατικό ατύχημα.

Έχει υποχρέωση ο εργοδότης να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα;

Έχει υποχρέωση ο εργοδότης να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα;

Υποχρεούται να το αναγγείλει:

α) στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή χωρίς αναβολή και με το ταχύτερο μέσο

β) στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 24 ώρες (για ατυχήματα στις οικοδομές και τεχνικά έργα) ή 48 ώρες για τα υπόλοιπα (σ.σ.: όπου δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας, η αναγγελία πρέπει να γίνει στην οικεία αστυνομική Αρχή). Νόμος 3850/2010 άρθρο 43.

γ) για να αναγνωριστεί το ατύχημα από το ΙΚΑ, είτε πρόκειται για εργατικό είτε εκτός εργασίας, είναι απαραίτητο να αναγγελθεί εμπρόθεσμα στις υπηρεσίες του εντός πέντε (5) ημερών από οποιονδήποτε τρίτο που έλαβε γνώση.

δ) Η αναγγελία εργατικού ατυχήματος μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.sepenet.gr με τους κωδικούς taxisnet.

Ασθένεια

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου;

α) Εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται στην επιχείρηση έως ένα έτος, ο εργοδότης υποχρεούται να τον ασφαλίσει για 13 ημέρες ενώ εάν απασχολείται άνω του έτους για 25 ημέρες πληρώνοντας τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και τον μισθό που αναλογεί. Δικαιούται όμως ο εργοδότης να αφαιρέσει το επίδομα ασθενείας που έλαβε κατά την διάρκεια της ασθένειας υπολογίζοντας το ημερολογιακά.

β) Για το πρώτο τριήμερο της ασθένειας ή για όσα τριήμερα ασθενήσει ο εργαζόμενος στην διάρκεια ένος έτους υπολογίζεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο στο μισό

γ) Η αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω ασθένειας δεν επηρεάζει τη συνήθη τάξη χορηγήσεως ημέρας ή ημερών αναπαύσεως στους μισθωτούς. Συνεπώς, επανερχόμενος ο μισθωτός στην εργασία του από ασθένεια θα τύχει της προγραμματισμένης αναπαύσεως σαν να μην είχε παρεμβληθεί η ασθένεια.

δ) Αν ο μισθωτός ασθενήσει κατά τη διάρκεια της αδείας του, τότε η κανονική άδεια διακόπτεται υποχρεωτικά και παρατείνεται κατά τόσες ημέρες, όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες της ασθενείας του.

ε) Απαραιτήτως ο εργοδότης πρέπει να ζητάει από τον εργαζόμενο ασθενή ιατρική γνωμάτευση και την απόφαση επιδότησης από τον ΕΦΚΑ

στ) Σε περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή  δεν εγκρίνει όλη την αναρρωτική άδεια και ο εργαζόμενος απουσίαζε καθ' όλη την διάρκεια της ασθένειάς του, οι υπόλοιπες μέρες που δεν εγκρίθηκαν θεωρούνται ως άδεια εργασίας.

ζ) Η περίοδος ασθένειας κατά την οποία επιδοτείται ο εργαζόμενος από τον ΕΦΚΑ δεν λαμβάνεται υπ' όψιν στον υπολογισμό των δώρων εορτών εκτός και εάν αναφερόμαστε σε περίοδο λοχείας - κυοφορίας. Δικαιούται όμως κανονικά επίδομα αδείας.

η) Εάν ο εργαζόμενος δεν καταθέσει δικαολογητικά για την επιδότητηση της ασθένειάς του στον ΕΦΚΑ, εφόσον η ασθένεια είναι για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερων, τότε αυτό το διάστημα θεωρείται κανονική άδεια

θ) Ο ΕΦΚΑ δεν θεωρεί έγγραφο αδικαιολόγητης απουσίας αν δεν έχει λάβει ο εργαζόμενος όλη την κανονική του άδεια με αποδοχές. Αν την έχει εξαντλήσει την άδεια του και θεωρηθεί αδικαιολογήτως απών θα πρέπει να γνωστοποιείται στο τμήμα Εσόδων του ΕΦΚΑ και στην επιθεώρηση εργασίας πριν την απουσία του.

Έγκυες - Υποχρεώσεις εργοδότη, εργασιακά δικαιώματα, παροχές από ΙΚΑ και ΟΑΕΔ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΚΑ | Επιδόματα - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦΚΑ | Επιδόματα - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

Άδειες

 • Άδεια Κυοφορίας

Εάν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που έχει πιθανολογηθεί αρχικά το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται µετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας των 119 ηµερών.
Εάν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί , η άδεια που έχει χορηγηθεί παρατείνεται χωρίς να συνεπάγεται µε µείωση του χρόνου αδείας. Αυτό σηµαίνει ότι η άδεια κυοφορίας θα υπερβαίνει τις 17 εβδοµάδες.

 • Άδεια Λοχείας

Άδεια λοχείας είναι το τµήµα της άδεις µητρότητας από την γέννηση του παιδιού και µετά. Η άδεια λοχείας δεν επιτρέπεται να διακοπεί, γιατί η χορήγηση της αποβλέπει όχι µόνο στο να επανέλθει ο οργανισµός την µητέρας στην φυσική του κατάσταση αλλά και για τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Επιδομάτων Μητρότητας

Η Έγκυος

 • Να έχει πραγµατοποιήση 200 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης κατά τα τελευταία 2 χρόνια, τα προηγούµενα της πιθανής ηµέρας τοκετού σε ασφαλιστικά ταμεία ππου χορηγούν επίδομα μητρότητας.
 • Να μην εργάζεται κατά το διάστηµα της επιδότησης , δηλαδή 56 ηµέρες πριν τον τοκετό και 63 ηµέρες µετά.

Χρονικό Διάστημα και Ποσό Επιδότησης

Τα επιδόµατα µητρότητας καταβάλλονται για 119 ηµέρες (περιλαµβανοµένων και των αργιών), από τις οποίες 56 ηµέρες αντιστοιχούν στο διάστηµα κυοφορίας και 63 στο διάστηµα της λοχείας. Το ποσό υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου των αποδοχών των 30 τελευταίων ηµερών ασφάλισης του προηγούµενου χρόνου. Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συµπληρωµατικό ποσό, ούτως ώστε για το διάστηµα των 119 µερών η εργαζόµενη µητέρα να συµπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Είσπραξη Επιδόματος Μητρότητας

 • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη
 • Ατομικό βιβλιάριο υγείας θεωρημένο
 • Οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν)
 • Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΕΟΠΥΥ στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού
 • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (το σχετικό έντυπο δίνεται από τον γυναικολόγο γιατρό του ΕΟΠΥΥ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής της εργασίας (στο ίδιο έντυπο που χορηγεί ο γυναικολόγος γιατρός)
 • Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Το επίδοµα κυοφορίας υπάρχει η δυνατότητα να εισπραχθεί 56 ηµέρες πριν από την πιθανή ηµέρα τοκετού, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδοµα λοχείας καταβάλλεται πάντα µετά τον τοκετό

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ | Συμπληρωματικές Παροχές - Ποσό παροχών - Δικαιολογητικά

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ | Συμπληρωματικές Παροχές - Ποσό παροχών - Δικαιολογητικά

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Η ασφαλισµένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πριν τον τοκετό, είναι δικαιούχος του συµπληρωµατικού επιδόµατος µητρότητας από τον ΟΑΕΔ , εφόσον:

 • Εργάζεται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας
 • Δικαιούται το επίδοµα από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Δηλαδή, εάν είναι δικαιούχος του επιδόµατος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τότε δικαιούται και το επίδοµα του ΟΑΕΔ.

Υπάρχει η δυνατότητα πληρωµής του επιδόµατος και µετά τον τοκετό εφόσον το επίδοµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληρωθεί µετά την γέννηση του παιδιού

Συμπληρωματικών Παροχών. Ποσό και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

Οι παροχές µητρότητας είναι ίσες µε την διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης,αφαιρεθεί το επίδοµα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Η προθεσµία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι 3 µήνες από την ηµεροµηνία πληρωµής από το Ι.Κ.Α.

Συμπληρωματικές Παροχές. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Βιβλιάριο ασθένειας του ΕΦΚΑ
 • Βεβαίωση του εργοδότη.
 • Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ηµερησίου επιδόµατος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδοµάτων κυοφορίας και λοχείας.
 • Λογαριασµό ΕΤΕ µε τον αριθµό ΙΒΑΝ στον οποίο η ενδιαφερόµενη πρέπει να εµφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ | Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας (6μηνη ειδική άδεια)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ | Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας (6μηνη ειδική άδεια)

Η ασφαλισµένη έχει το δικαίωµα µετά την είσπραξη των επιδοµάτων του ΙΚΑ για την περίοδο των 119 ηµερών , να καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ώστε να υπαχθεί, εφόσον το επιθυµεί, στο ειδικό πρόγραµµα του ΟΑΕΔ διάρκειας 6 µηνών. Η ισχύς της παροχής ξεκινάει αµέσως µετά την λήξη της λοχείας, δηλαδή µόλις τελειώσουν οι 63, ηµέρες αδείας από το ΙΚΑ. Η παροχή περιλαµβάνει επιδότηση της ασφαλισµένης από τον ΟΑΕΔ για 6 µήνες και ασφάλιση.

Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι µητέρες οι οποίες:

 • Είναι ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις του ιδιωτικού τοµέα
 • Με σχέση εξαρτηµένης εργασίας, αορίστου ή ορισµένου χρόνου που δεν έχει λήξει µέχρι και την ηµεροµηνία τοκετού, µε πλήρη ή µερική απασχόληση.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόµενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόµενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόµενη εισφορά της ασφαλισµένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο επικουρικό ταµείο, µαζί µε την προβλεπόµενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισµό.

Από ποιον δίνεται η άδεια και πότε;

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, µετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή και της ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο αδείας.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει λάβει η εργαζόµενη την κανονική άδεια που δικαιούται µέσα στο ηµερολογιακό έτος.

Εποµένως αν το 6µηνο λήγει σε επόµενο ηµερολογιακό έτος, η κανονική άδεια της εργαζοµένης δίνεται πριν την χρήση της 6µηνης άδειας.

Πότε ξεκινάει η 6μηνη ειδική άδεια;

Η εργαζόµενη επιστρέφοντας στην επιχείρηση µπορεί να αποχωρεί µία ώρα νωρίτερα ή να προσέρχεται µία ώρα αργότερα κάθε ηµέρα για 30 µήνες από την λήξη της άδεια λοχείας. Εναλλακτικά, εφόσον το ζητήσει η µητέρα  και συµφωνεί ο εργοδότης, το ηµερήσιο ωράριο µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους δώδεκα µήνες και κατά µία ώρα για έξι επιπλέον µήνες. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε από την µητέρα είτε από τον πατέρα εάν δεν κάνει χρήση αυτού η µητέρα. Κατά την διάρκεια της άδειας αυτής ο εργοδότης ασφαλίζει και αµείβει κανονικά την εργαζόµενη χωρίς να
αφαιρεί την αµοιβή της µίας ώρας. Να σηµειωθείότι το εξάµηνο του ΟΑΕΔ αφαιρείται από τον συνολικό χρόνο των 30 µηνών.

Μπορεί να διακοπεί η ειδική άδεια;

Η ασφαλισµένη µπορεί, µε αµετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τµήµατος αυτής. Επίσης, µπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, µε έγγραφη συµφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν µεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

Απαραίτητες προυποθέσεις για την λήψη επιδόματος

 • Η ασφαλισµένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας µητρότητας.
 • Να έχει λάβει παροχές µητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Δικαιολογητικά λήψης επιδόματος

 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόµατος µητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ
 • Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εµφανίζεται πρώτη η δικαιούχος

Ποσό Επιδότησης Πλήρους Απασχόλησης

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόµενη µητέρα µηνιαίως ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται µε βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας, µε βάση το προαναφερόµενο ποσό.

Ειδικές Περιπτώσεις

Ειδικές Περιπτώσεις
 • Εάν αναγκαστεί η εργαζόµενη να απουσιάσει λόγω ασθένειας κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης τί γίνεται;

Οι γυναίκες κατά το διάστηµα της απουσίας τους από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόµιµο κώλυµα, δηλαδή χωρίς δική τους υπαιτιότητα και δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές ασθενείας από τον εργοδότη. Όσες δεν έχουν συµπληρώσει έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται τις αποδοχές τους για τον µισό µήνα (13 ηµεροµίσθια). Ο εργοδότης δεν έχει άλλη υποχρέωση για να καταβάλλει στην επίτοκο οποιοδήποτε ποσό σαν µισθό. Αλλά ακόµα και στην ανωτέρω περίπτωση δικαιούται να εκπέσει από τις αποδοχές που οφείλει στην επίτοκο , τις χρηµατικές παροχές που καταβλήθηκαν σε αυτήν κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα συνέπεια του τοκετού από το Ι.Κ.Α. Τέλος από τις ηµέρες που οι ασφαλισµένες απέχουν από την εργασία τους λόγω κυοφορίας και λοχείας αναγνωρίζονται στην ασφάλιση τους µόνο οι 13 ή 26 ηµέρες.

 • Πόσο χρονικό διάστηµα προστατεύεται η εργαζόµενη µητέρα από την ηµέρα τοκετού;

Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύµβασης ή σχέσης εργασίας εργαζοµένης από τον εργοδότη της , τόσο κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστηµα των 18 µηνών µετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για µεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό,εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία.

 • Πως καταβάλλεται από τον εργοδότη το Δώρο Χριστουγέννων σε περίπτωση που η εργαζόµενη µητέρα λαµβάνει την ειδική άδεια µητρότητας του Ο.Α.Ε.Δ;

Κατά την διάρκεια της ειδικής άδειας µητρότητας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόµενη µητέρα µηνιαίως ποσό όσο µε τον κατώτατο µισθό, καθώς και αναλογία των επιδοµάτων εορτών και επιδόµατος αδείας. Εποµένως ο εργοδότης οφείλει να υπολογίσει το Δώρο Χριστουγέννων της εργαζοµένης από 1/5 µέχρι την ηµέρα που ξεκινάει η ειδική 6µηνη άδεια µητρότητας του Ο.Α.Ε.Δ. ή το διάστηµα από την ηµέρα που έληξε η 6µηνη άδεια µέχρι 31/12 του έτους και αντίστοιχο ποσό του επιδόµατος αδείας.

 • Δικαιούται µια εργαζόµενη που υιοθετεί ένα παιδί την 6µηνη ειδική άδεια;

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο εξαιρούνται από την ειδική άδεια παροχής µητρότητας όσες εργαζόµενες δεν λαµβάνουν επίδοµα µητρότητας ( κυοφορίας και λοχείας) από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , όπως συµβαίνει και στην περίπτωση εδώ.

 • Σε περίπτωση πρόσληψης µιας εργαζόµενης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και πριν λήξει η σύµβαση, η εργαζόµενη µείνει έγκυος τι γίνεται;

Δεν δηµιουργείται θέµα προστασίας λόγω εγκυµοσύνης σε αυτήν την περίπτωση γιατί πρόκειται για λήξη σύµβασης του συµφωνηθέντος χρόνου της σύµβασης εργασίας και όχι για απόλυση. Να σηµειωθεί ξανά ότι η ασφαλισµένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας µητρότητας και να έχει λάβει επίδοµα µητρότητας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για να δικαιούται την 6µηνη άδεια.

 • Σε περίπτωση που ο εργοδότης προειδοποιεί εργαζόµενη του για απόλυση και µέσα σε αυτό το διάστηµα η εργαζόµενη προσκοµίσει χαρτί εγκυµοσύνης τι γίνεται;

Στην περίπτωση που η εργαζόµενη κατά το χρονικό διάστηµα προειδοποίησης προσκοµίσει χαρτί εγκυµοσύνης, τότε η απόλυση θεωρείται άκυρη και η εργαζόµενη προστατεύεται από τον νόµο για 18 µήνες από την ηµεροµηνία του τοκετού.

 • Συνυπολογίζονται οι ηµέρες ασφάλισης κατά την διάρκεια της ειδικής 6µηνης άδειας για την λήψη του ταµείου ανεργίας;

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα ένσηµα που χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ. κατά την διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας κατά τον υπολογισµό του αριθµού των ενσήµων που απαιτούνται για την λήψη επιδόµατος ανεργίας

 • Τί γίνεται µε την καταγγελία σύµβασης εργαζόµενης σε επιχείρηση που διακόπτεται η λειτουργία παραρτήµατος που εργαζόταν;

Για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας του παραρτήµατος της επιχείρησης, εάν ο νέος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης δεν απέχει πολύ από τον παλαιό , οι µισθωτοί παρέχουν την εργασία στον νέο τόπο ή υπάρχει
αντίστοιχο τµήµα ή τοµέας της επιχείρησης που είναι συναφής µε τον τοµέα ή την ειδικότητα της εργαζόµενης για να µπορεί να απασχοληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η καταγγελία σύµβασης θεωρείται έγκυρη, αλλά η αποζηµίωση απόλυσης δίνεται ολόκληρη και όχι µειωµένη λόγω προειδοποίησης.

 • Οι εργαζόµενες µητέρες που εργάζονται σε εποχιακές επιχειρήσεις είναι δικαιούχες της 6µηνης ειδικής άδειας;

Οι εργαζόµενες σε εποχιακές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις είναι δικαιούχοι , αλλά σε κάθε περίπτωση η παροχή θα καταβληθεί µέχρι την λήξη της εργασιακής σχέσης, εφόσον αυτή προηγείται της λήξης της παροχής.

Το Λογιστικό Γραφείο "logistis" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες για λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βιοτεχνιών, μισθοδοσίας και διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

NEWSLETTER

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε Λογιστικά και Φοροτεχνικά ζητήματα. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη | logistis

Βασιλέως Ηρακλείου 23, 1ος Όροφος, 54624, Θεσσαλονίκη

+30 2310 239 061

+30 6944 513 070

info@ilogistis.gr

www.logistis-adr.gr